21. november 2018

FAQ

Q: Hvilke forsikringer er påvirket af Brexit?

A: De forsikringer, der er tegnet igennem Lloyd’s vil blive påvirket af Brexit. Dette omfatter alle nedenstående forsikringer:

  • Professionel Ansvarsforsikringer
  • Guldsmedeforsikringer
  • Kunstforsikringer
  • Kidnap & Ransom forsikringer
  • Kautionsforsikringer
  • Aflysningsforsikringer
  • Hole-in-one forsikringer
  • Patentforsikringer

Ovenstående forsikringer er tegnet hos Lloyd’s. Fornyelser fra den 1. januar 2019 blive forsikret igennem Lloyd’s Insurance Company S.A.

Forsikringer, der ikke er nævnt i ovenfor, er eller bliver løbende flyttet til en anden forsikringsgiver.

 

Q: Hvilke ændringer foretages der til dahlberg’s forretning?

A: Forsikringer påvirket af Brexit vil ved fornyelser fra den 1. januar 2019 blive forsikret igennem Lloyd’s Insurance Company S.A.

 

Q: Hvordan sker ændringerne i praksis?

A: I praksis vil denne flytning fra London til Bruxelles blot betyde, at der står en anden forsikringsgiver på dit forsikringscertifikat. Der er tale om en formel ændring, mens indholdet i din forsikring forbliver det samme, med samme dækninger og samme betingelser.

 

Q: Hvornår vil ændringen ske?

A: Ændringen vil ske løbende fra den 1. januar 2019. Dette vil sige, at alle forsikringer tegnet eller fornyet efter denne dato vil have Lloyd’s Insurance Company S.A. nævnt som forsikringsgiver i certifikatet.

 

Q: Jeg har yderligere spørgsmål, hvordan kontakter jeg jer?

A: Du er velkommen til at ringe til os på 33 70 44 50, eller sende os en mail på agentur@dahlberg.dk