21. november 2018

Hvad betyder det for din forsikring?

Brexit – Hvor står vi?

Som de fleste er klar over, har U.K. indgivet begæring om at trække sig ud af EU og det ”indre marked”. Fra 1. marts 2019 starter en ”overgangsperiode” indtil en endelig aftale kan opnås. Perioden fra 1. marts og indtil den endelige aftale etableres er forbundet med en række usikkerheder. Faktiske kan man sige at der er flere spørgsmål end svar. På nuværende tidspunkt er det uvist hvilke handelsvilkår der vil være gældende mellem UK og EU i både overgangsperioden og den endelige aftale.

 

Brexit og Forsikring

EU’s grundsten bygger på at medlemsstater kan handle på tværs af grænserne uden unødige handlingshindringer. I forsikringsverdenen har det betydet, at et forsikringsselskab med koncession til at tegne forsikring i f.eks. U.K. eller Danmark ”frit” kan tegne forsikring i andre medlemsstater uden at skulle søge selvstændig koncession i hver medlemsstat. Dette gør at der i EU er fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser.

Selv om vi forventer at EU og UK opnår en pragmatisk løsning, kan vi ikke udelukke, at en af konsekvenserne kan være, at forsikringsselskaber ikke ”frit” kan tegne forsikringer mellem medlemsstater i EU og UK fra 1. marts 2019. I så fald vil det indebære, at forsikringsagenturer der udsteder forsikringer på vegne af forsikringsselskaber i UK ikke kan tegne forsikringer uden at søge selvstændig koncession.

 

Forsikringsselskab i EU – Pragmatisk Løsning

Det Europæiske forsikringsmarked inkl. UK er verdens største med over EUR 1.200 mia. i præmie og af det beløb udgør handlen mellem EU og UK en betydelig andel. For at sikre at den handel kan fortsætte uden at der skal søges koncession i hver enkelt medlemsstat har de fleste UK baserede forsikringsselskaber valgt at etablere et decideret forsikringsselskab i EU. Europæiske forsikringsselskaber som forsat ønsker at tegne forsikringer i UK har omvendt etableret sig i UK.

Denne fremgangsmåde indebærer at forsikringsselskabet er flyttet tilbage i EU, hvorfor retten til fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser forsat består.

 

Hvad gør dahlberg?

Som bekendt er dahlberg forsikringsagent for Lloyd’s forsikringsmarked i London. For at Lloyd’s forsikringsmarked stadig kan tilbyde forsikringer til EU-borgere og virksomheder, har de oprettet et datterselskab i Bruxelles. Det nye forsikringsselskab hedder Lloyd’s Insurance Company S.A. Det nye datterselskab modtog deres godkendelse til at tegne skadeforsikringer fra de belgiske myndigheder i maj 2018. Lloyd’s Insurance Company S.A. begynder at tegne forsikringer fra den 1. januar 2019.

 

Hvad sker der i praksis?

Dahlbergs certifikater ændrer ikke udseende eller indhold. Betingelserne ændres ikke som følge Brexit og det gør præmien hellere ikke. Vi udsteder stadig certifikater og behandler skader som hidtil.

Certifikater der fornyes og eller nytegnes fra og med 1. januar 2019 vil blive påtegnet af Lloyd’s Insurance Company S.A. Som tidligere nævnt er datterselskabet oprettet for at imødekomme konsekvenserne af en eventuel ”hard Brexit”, hvor engelske forsikringsselskaber ikke længere har mulighed for at benytte den frie bevægelighed i Europa. Nyt navn, samme koncern, hvilket indebærer at forsikringsselskabets rating forbliver den samme.

Dette betyder at den største ændring du som forsikringstager vil opleve, er det nye navn på forsikringsgiver i dit certifikat og betingelser.

 

Har du yderligere spørgsmål?

Prøv at tage et kig på vores FAQ.

Du er også velkommen til at kontakte os:

Tlf.: 33 70 44 50

E-mail: agentur@dahlberg.dk