Diabetesforsikring

Diabetesforeningen har indgået en aftale med dahlberg assurance agentur som agent for Lloyd’s, London.

Grundforsikringen har en forsikringssum på 50.000 kr., men du kan herudover tegne en frivillig livsforsikring på helt op til 1.000.000 kr.

Denne tillægsdækning kan også omfatte ægtefælle og samlever.

Forsikringssummen kommer til udbetaling, hvis den sikrede dør før udgangen af det kalenderår, hvor sikrede fylder 50 år, og beløbet udbetales til nærmeste pårørende.

Se Livsforsikringsbetingelser for vores forsikring her


Om vores forsikringsløsning

Diabetesforeningen har indgået en aftale med dahlberg assurance agentur, som er agent for Lloyd’s, London.

Det betyder, at alle personer med diabetes mellem 18 og 60 år, der er medlem af Diabetesforeningen, kan dækkes af en livsforsikring under gruppeordningen.

Grundforsikringen har en forsikringssum på 50.000 kr., men du kan herudover tegne en supplerende livsforsikring på helt op til 1.000.000 kr.

Denne tillægsdækning kan også omfatte ægtefælle og samlever.

Forsikringssummen kommer til udbetaling, hvis den sikrede dør før udgangen af det kalenderår, hvor sikrede fylder 60 år, og beløbet udbetales til nærmeste pårørende.

udklip

Se brochure om Supplerende overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring her


Betingelser

Du kan se et uddrag af forsikringsbetingelserne for Diabetesforeningen 2016


Skader

Her beskrives kort den typiske skadebehandlingsproces hos dahlberg assurance agentur a/s;

  1. Skaden anmeldes pr. mail eller telefon til dahlberg.
  2. Efter modtagelsen af ovennævnte, oprettes skaden i vort system, hvorefter du tildeles et skadenummer, som du bedes henvise til, ved enhver lejlighed, så at vi kan hjælpe dig hurtigst muligt.
  3. Du modtager en anmeldelse pr. mail, som du bedes udfylde så udførligt som muligt samt vedhæfte den nødvendige dokumentation.
  4. For at kunne behandle skaden skal vi bruge følgende dokumentation;
  • Kopi af pas eller identitetskort
  • Skriftlig bekræftelse på fuld arbejdsdygtig pr. indtrædelsestidspunkt i forsikringen
  • I tilfælde af ulykke bedes du indsende en politirapport
  • Skifteretsattest

Efter modtagelsen af skadeanmeldelsen, behandler vi sagen, som derefter sendes til godkendelse hos Lloyd’s. Såfremt Lloyd’s godkender sagen, kan vi udbetale erstatningen.

Vi gør dig opmærksom på, at vi har en sagsbehandlingstid på ca. 14 arbejdsdage.

Se Skadeanmeldelsesblanketen for diabetes – dødsfald her


Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere?

Du er altid meget velkommen til at kontakte os.

Det kan du gøre ved at sende en mail eller ringe til os:

Telefon: +45 33 70 44 50

Mail: agentur@dahlberg.dk

 

Hovedkontor:

Nyhavn 43B, 1.

1051 København K

Ønsker du et tilbud på en af vores forsikringer? Klik på nedenstående link.

Udfyld formularen på siden, og vi vil kontakte dig.

Klik her