Diabetesforsikring

Diabetesforeningen har indgået en aftale med dahlberg assurance agentur som agent for Lloyd’s, London.


Om vores forsikringsløsning

Alle personer med diabetes mellem 18 og 60 år, der er medlem af Diabetesforeningen, kan dækkes af en livsforsikring under gruppeordningen.

Grundforsikring
Grundforsikringen har en forsikringssum på 50.000 kr. Prisen for grundforsikringen det første år er 75 kr. for alle nye tilmeldte.

Herefter er prisen:
18-50 årige: 125 kr./år
51-55 årige: 265 kr./år
56-60 årige: 452 kr./år

Tillægsdækning
Du kan herudover købe en tillægsdækning til grundforsikringen, der kan give dækning helt op til 1.000.000 kr.

Denne tillægsdækning kan også omfatte ægtefælle og samlever.

Forsikringssummen kommer til udbetaling, hvis den sikrede dør før udgangen af det kalenderår, hvor sikrede fylder 60 år, og beløbet udbetales til nærmeste pårørende.

udklip

Brochure og begæring til Diabeteslivsforsikring


Betingelser

Se vores betingelser for diabetesforsikring lige her

Se uddrag for forsikringsbetingelserne fra diabetesforeningen lige her


Skader

Her beskrives kort den typiske skadebehandlingsproces hos dahlberg assurance agentur a/s;

  1. Skaden anmeldes pr. mail eller telefon til dahlberg.
  2. Efter modtagelsen af ovennævnte, oprettes skaden i vort system, hvorefter du tildeles et skadenummer, som du bedes henvise til ved enhver lejlighed, så at vi kan hjælpe dig hurtigst muligt.
  3. Du modtager en anmeldelse pr. mail, som du bedes udfylde så udførligt som muligt samt vedhæfte den nødvendige dokumentation.
  4. For at kunne behandle skaden skal vi bruge følgende dokumentation;
  • Kopi af pas eller identitetskort
  • Skriftlig bekræftelse på fuld arbejdsdygtig pr. indtrædelsestidspunkt i forsikringen
  • I tilfælde af ulykke bedes du indsende en politirapport
  • Skifteretsattest

Efter modtagelsen af skadeanmeldelsen behandler vi sagen, som derefter sendes til godkendelse hos Lloyd’s. Såfremt Lloyd’s godkender sagen kan vi udbetale erstatningen.

Vi gør dig opmærksom på, at vi har en sagsbehandlingstid på ca. 14 arbejdsdage.

Se Skadeanmeldelsesblanketen for diabetes – dødsfald her


Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere?

Du er altid meget velkommen til at kontakte os.

Det kan du gøre ved at sende en mail eller ringe til os:

Telefon: +45 33 70 44 50

Mail: agentur@dahlberg.dk

 

Hovedkontor:

Nyhavn 43B, 1.

1051 København K

Ønsker du et tilbud på en af vores forsikringer? Klik på nedenstående link.

Udfyld formularen på siden, og vi vil kontakte dig.

Klik her