3. november 2016

Kautionsforsikring

Vi sikrer dig mod ethvert krav, som midlertidig bestyrer/bobestyrer/kurator måtte påføre boet eller andre i forbindelse med bobehandlingen bortset fra tab, som dækkes af advokatansvarsforsikringen.

Se vores betingelser for Kautionsforsikring (for døds- og konkursboer) her


Send anmodning


Om forsikringen

Hvad kan vi tilbyde?

Vi har markedets billigste præmier og bredeste dækning.

Vi har en hurtig sagsbehandling. Kautionsforsikringen sendes samme dag, eller senest dagen efter modtagelsen.

Ved boer over kr. 15 mio. (yderligere 10 % i rabat af den beregnede præmie)

Fleksibilitet ved afslutning af dødsboer / konkursboer, i forbindelse med opkrævning af tillægspræmie efter at boet er afsluttet og udloddet, men hvor Skifteretten først frigiver kautionsforsikringen f.eks. en måned efter at boet er lukket.


Tegning af forsikringen

En kautionsforsikring tegnes for en 2-årig periode, hvor der opkræves én præmie. Denne præmie er en fast præmie, og der ydes ikke ristornopræmie, uanset hvornår boet afsluttes inden for den 2-årige dækningsperiode.

Løber boet udover den 2-årige dækningsperiode, bliver kautionsforsikringen fornyet herefter for en 1-årig periode, indtil boets afslutning. Der vil blive udbetalt ristornopræmie fra frigivelsestidspunktet af kautionsforsikringen ved tegning af en 1-årig dækningsperiode.

Hvis det er af hastende karakter, at der udstedes og fremsendes en kautionsforsikring bedes dette venligst nævnt i fremsendte e-mail, hvorefter vi vil behandle sagen omgående.


Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere?

Du er altid meget velkommen til at kontakte os.

Det kan du gøre ved at sende en mail eller ringe til os:

Telefon: +45 33 70 44 50

Mail: agentur@dahlberg.dk

 

Hovedkontor:

Nyhavn 43B, 1.

1051 København K

Ønsker du et tilbud på en af vores forsikringer? Klik på nedenstående link.

Udfyld formularen på siden, og vi vil kontakte dig.

Klik her