26. september 2016

Lønsikring

VI TEGNER PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNK INGEN LØNSIKRINGER

Tilmeld dig lønsikring her

Klik på en af nedenstående billeder, alt efter om du er tilmeldt en A-kasse eller ej for at udregne din forsikringspræmie og tilmelde dig lønsikring.


Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Din bil og hus er forsikret. Men hvad hvis du lige pludselig står uden job og bliver økonomisk udfordret. Du kan ikke sikre dig mod arbejdsløshed, men med lønsikring kan du sikre dig selv og din familie mod økonomisk nedgang, hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs. Det betyder, at du kan fastholde den levestandard du havde, da du var i arbejde.

Dahlberg assurance agentur tegner en unik lønsikring for alle personer, der er fyldt 18 år og helt op til 65 år.

Vores forsikring stiller ikke krav om, at du skal være medlem af en a-kasse eller en fagforening. Ligeledes er vores lønsikring unik, da du som kunde ikke er tvunget til at tegne andre af vores forsikringer.

Læs vores betingelser til Lønsikring her

Få et hurtigt overblik over vores Lønsikring her


Du kan tegne Dahlberg Lønsikring, hvis du:

  • Er fyldt 18 år og er under 65 år.
  • Har fast folkeregisteradresse i Danmark.
  • Har været fastansat som lønmodtager i mindst 16 timer om ugen i en periode på mindst 6 måneder hos én eller flere arbejdsgivere, før du tegner forsikringen. Registrerede arbejdsløshedsperioder på mindre end 14 dage afbryder ikke perioden på de 6 måneder.

Hvornår træder forsikringen i kraft?

Forsikringen træder i kraft den dag, dahlberg modtager din tilmelding, medmindre du ønsker et senere ikrafttrædelsestidspunkt, idet det forudsættes, at du opfylder bestemmelserne om, hvem der kan tegne forsikring.

Forsikringen gælder for tre (3) år ad gangen og fornys automatisk hvert år den 1. januar, medmindre aftalen opsiges af dig selv eller dahlberg forinden.


Hvor dækker forsikringen?

Forsikringen dækker, hvis du bor og har arbejdet i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne), og hvis du står til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked. Du er også dækket, hvis du er udstationeret eller udsendt til et hvilket som helst sted i verden af din arbejdsgiver, så længe din arbejdsgiver har hjemme i Danmark.


Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker, hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs på grund af

  • Opsigelse fra arbejdsgiver
  • Arbejdsgivers konkurs, lukning af virksomhed el.lign.
  • Uarbejdsdygtighed, som skyldes sygdom eller ulykke

Kvalifikationsperiode

Du må ikke modtage en opsigelse eller få kendskab til kommende arbejdsløshed i kvalifikationsperioden på 6 måneder fra forsikringens ikrafttrædelsesdato.


Selvrisikoperiode

Den første måned efter din første arbejdsløshedsdag er en selvrisikoperiode, som du selv skal dække. Udbetalinger fra forsikringen sker månedligt bagud.


Udbetalingsperiode

Forsikringen udbetaler den valgte månedlige dækning i maksimalt 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode og i maksimalt 36 måneder ved flere, uafhængige arbejdsløshedsperioder.

Udfyld en begæring til vores lønsikring her


Skadebehandling

Skal du anmelde en skade, bedes du kontakte Crawford & Company på:

E-mail: ulykke.skade@crawco.dk

Telefon: 33 34 30 85

Telefon tid:

  • Mandag-torsdag: 8.30 – 16.30
  • Fredag: 8.30 – 16.00

Du kan downloade og udfylde skadeanmeldelsen nedenfor og sende den pr. e-mail eller til:

Crawford & Company

Lergravsvej 59

DK-2300 København S

 

Skadeanmeldelse ufrivillig ledighed

Skadeanmeldelse sygdom og ulykke


Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere?

Du er altid meget velkommen til at kontakte os.

Det kan du gøre ved at sende en mail eller ringe til os:

Telefon: +45 33 70 44 50

Mail:

agentur@dahlberg.dk

 

Vores hovedkontor finder du her:

Nyhavn 43B, 1.

1051 København K

Ønsker du et tilbud på en af vores forsikringer? Klik på nedenstående link.

Udfyld formularen på siden, og vi vil kontakte dig.

Klik her