Lønsikring

Økonomisikring

Din bil og hus er forsikret. men hvad hvis du lige pludselig står uden job og bliver økonomisk udfordret?

Du kan ikke sikre dig mod arbejdsløshed, men med lønsikring kan du sikre dig selv og din familie mod økonomisk nedgang, hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs. Det betyder, at du kan fastholde den levestandard du havde, da du var i arbejde.

Se vores betingelser for lønsikring her

Vores lønsikring er unik, da du som kunde ikke er tvunget til at tegne andre af vores forsikringer.


Du kan tegne Dahlberg Lønsikring, hvis du:

  • Er fyldt 18 år og er under 60 år.
  • Har fast folkeregisteradresse i Danmark.
  • Har været fastansat som lønmodtager i mindst 16 timer om ugen i en periode på mindst 12 måneder hos én eller flere arbejdsgivere, før du tegner forsikringen. Registrerede arbejdsløshedsperioder på mindre end 14 dage afbryder ikke perioden på de 12 måneder

Der stilles ikke krav om, at du skal være medlem af en a-kasse eller en fagforening.


Hvornår træder forsikringen i kraft?

Forsikringen træder i kraft den dag, dahlberg modtager din tilmelding, medmindre du ønsker et senere ikrafttrædelsestidspunkt, idet det forudsættes, at du opfylder bestemmelserne om, hvem der kan tegne forsikring.

Forsikringen gælder for tre (3) år ad gangen og fornys automatisk hvert år den 1. januar, medmindre aftalen opsiges af dahlberg forinden.


Hvor dækker forsikringen?

Forsikringen dækker, hvis du bor og har arbejdet i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne), og hvis du står til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked.

Forsikringen dækker desuden, hvis du har været udstationeret af din arbejdsgiver, som er hjemmehørende i Danmark, i en periode på højst 12 måneder, og du står til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked.

Ved jobsøgning i et EØS-land (EU, Norge, Island, Liechtenstein) kan udbetalinger fra forsikringen fortsætte i op til 3 måneder, hvis du er medlem af en a-kasse, som har givet dig tilladelse til jobsøgningen, og hvis du står til rådighed for arbejdsmarkedet i det pågældende udland. Ved jobsøgning udenfor EØS kan udbetalingerne fortsætte i op til 5 dage.


Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker, hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs på grund af

  • Opsigelse fra arbejdsgiver
  • Arbejdsgivers konkurs, lukning af virksomhed el.lign.
  • Uarbejdsdygtighed, som skyldes sygdom eller ulykke

daekningsskema-300x165


Kvalifikationsperiode

Du må ikke modtage en opsigelse eller få kendskab til kommende arbejdsløshed i kvalifikationsperioden på 12 måneder fra forsikringens ikrafttrædelsesdato.


Selvrisikoperiode

Den første måned efter din første arbejdsløshedsdag er en selvrisikoperiode, som du selv skal dække. Udbetalinger fra forsikringen sker månedligt bagud.


Udbetalingsperiode

Forsikringen udbetaler den valgte månedlige dækning i maksimalt 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode og i maksimalt 36 måneder ved flere, uafhængige arbejdsløshedsperioder.

Se vores professionelle begæring ang. dahlberg lønsikring her


Tilmeld dig lønsikring her

Klik på en af nedenstående billeder, alt efter om du er tilmeldt en A-kasse eller ej for at udregne din forsikringspræmie og tilmelde dig lønsikring.


Skadebehandling

Skal du anmelde en skade bedes du kontakte Crawford & Company på:

E-mail: ulykke.skade@crawco.dk

Telefon: 33 34 30 85

Telefon tid:

  • Mandag-torsdag: 8.30 – 16.30
  • Fredag: 8.30 – 16.00

Kan du ikke udfylde formularen til lønsikring online, kan du downloade og udfylde dokumentet nedenfor og sende den til:

Crawford & Company

Lergravsvej 59

DK-2300 København S

Skadeanmeldelse ufrivillig ledighed


Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere?

Du er altid meget velkommen til at kontakte os.

Det kan du gøre ved at sende en mail eller ringe til os:

Telefon: +45 33 70 44 50

Mail:

agentur@dahlberg.dk

kontakt@dahlberg.dk

Vores hovedkontor finder du her:

Nyhavn 43B, 1.

1051 København K

Ønsker du et tilbud på en af vores forsikringer? Så udfyld nedenstående formular eller Klik her