Arbejdsskadeforsikring

Det er lovpligtigt for en arbejdsgiver, at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine ansatte, så de er dækket hvis de kommer ud for en ulykke på jobbet. Få et overblik over de forskellige dækninger inden for arbejdsskadeforsikring. Så er du godt forberedt.

I samarbejde med Gjensidige tilbyder dahlberg en arbejdsskadeforsikring.

Forsikringen dækker:

  • Refusion af fremtidige og afholdte udgifter
  • Godtgørelse for varig mén
  • Erstatning for tabt erhvervsevne
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsøger
  • Godtgørelse til efterladte
Send anmodning