Arbejdsudygtighedsforsikring

Ved en arbejdsudygtighedsforsikring ydes der en ugentligt erstatning i en nærmere aftalt periode (under to år), i tilfælde af fuldstændig arbejdsudygtighed som følge af et sygdoms- eller ulykkestilfælde, og der vil være en karensperiode på mindst to uger.

Forsikringen kan tegnes af firmaer for en eller flere særligt udvalgte medarbejdere, eller den kan tegnes af enkeltpersoner.

Forsikringen tegnes primært som en løbende forsikring med årlig fornyelse, men den kan også i særligt tilfælde tegnes som en individuel korttidsforsikring.

Forsikringen er særdeles fordelagtig for firmaer, som midlertidigt har ansat én eller flere personer til at løse en særlig tidsbegrænset arbejdsopgave, eller for selvstændige erhvervsdrivende, som i tilfælde af midlertidig arbejdsudygtighed ønsker at sikre sig en fast ugentlig ydelse i en vis periode.

Få et hurtigt overblik over vores Arbejdsudygtighedsforsikring her

Udfyld begæring for arbejdsudygtighed lige her

Send anmodning