Kautionsforsikring

Vi sikrer dig mod ethvert krav, som midertidig bestyrer/bobestyrer/kurator måtte påført boet eller andre i forbindelse med bobehandlingen bortset fra tab, som dækkes af advokatansvarsforsikringen.

Send anmodning

Om forsikringen

Hvad kan vi tilbyde?

Vi har markedets billigste præmier og bredeste dækning.

Vi har en hurtig sagsbehandling. Kautionsforsikringen sendes samme dag, eller senest dagen efter modtagelsen.

Ved boer over kl. 15 mio. (yderligere 10% i rabat af den beregnede præmie)

Fleksibilitet ved afslutning af dødsboer / konkursboer, i forbindelse med opkrævning af tillægspræmie efter at boet er afsluttet og udlodder, men hvor Skifteretten først frigiver kautionsforsikringen f.eks. en måned efter at boet er lukket.

Tegning af forsikringen

En kautionsforsikring tegnes for en 2-årig periode, hvor der opkræves én præmie. Denne præmie er en fast præmie, og der ydes ikke ristornopræmie, uanset hvornår boet afsluttes inden for den 2-årige dækningsperiode.

Løber boet udover den 2-årige dækningsperiode, bliver kautionsforsikringen fornyet herefter for en 1-årig periode, indtil boets afslutning. Hvis frigivelsen sker efter de første 2 år udbetales ristorno, dog ikke for beløb under 500 kr. I den forbindelse skal vi bede om reg.nr. og kontonor. samt evt. reference.

Send anmodning