Nøglepersonforsikring

Vi har nøglen til at sikre din virksomhed.

En Nøglepersonforsikring dækker en virksomheds tab ved en betydende medarbejders død eller faginvaliditet.

Ved en Nøglepersonforsikring udbetales der et engangsbeløb, hvis den forsikrede person skulle blive varigt ude af stand til at fortsætte sin erhvervsbeskæftigelse som følge af et sygdoms- og/eller ulykkestilfælde.

Forsikringen henvender sig især til erhvervsledere, musikere og professionelle sportsfolk. Den fulde forsikringssum, som normalt fastsættes til to-tre gange den forsikredes årsløn, vil blive udbetalt ca. 12 måneder efter sygdoms- eller ulykkestidspunktet, hvis der ikke er udsigt til nogen helbredsmæssig bedring.

Forsikringen tegnes for et år ad gangen, og den kan enten tegnes således, at der kun ydes erstatning ved vedvarende fuldstændig faglig invaliditet, eller til også at omfatte méngradserstatning ved vedvarende delvis invaliditet i henhold til almindelig dansk invaliditetsskala. Det er også muligt at udvide forsikringen til at dække ved dødsfald som følge af en ulykke.

Forsikringen kan indeholde følgende dækning:

 • Dækning ved vedvarende fuldstændig faginvaliditet.
  • Ved sygdom eller ulykke. erstatningen udbetales som en samlet sum regnet ud fra forsikredes indtægtsforhold.

Forsikringen kan yderligere indeholde følgende tillægsdækninger:

 • Dækning ved vedvarende fuldstændig faginvaliditet.
  • pga. sygdom eller ulykke eller ved vedvarende fuldstændig medicinsk invaliditet som følge af ulykke med varigt mén på mere end 5 %.
  • pga. sygdom eller ulykke eller ved vedvarende fuldstændig medicinsk invaliditet som følge af ulykke med varigt mén på mere end 5 %, eller ved vedvarende fuldstændig medicinsk invaliditet som følge af sygdom ved varigt mén på mere end 25 % .

 

 • Dækning ved dødsfald
  • som følge af et ulykkestilfælde med en sumudbetaling regnes ud fra forsikredes indtægtsforhold.
Send anmodning