Patentforsikring (IPR)

Nu har virksomheder mulighed for at forsikre sig mod patentkrænkelser.

Dahlbergs Patentforsikring består af to dele:

  • Defense – Forsikringen dækker de juridiske omkostninger (advokatsalær, udgifter og udlæg) i forbindelse med sagsanlæg fra tredjepart, hvis din virksomhed krænker andres patent(er).
  • Pursuit – Forsikringen dækker de juridiske omkostninger (advokatsalær, udgifter og udlæg) i forbindelse med sagsanlæg mod tredjepart, hvis din virksomheds patent(er) bliver krænket.

Om vores forsikring

Immaterielle rettigheder (IP) beskriver en lang række rettigheder, herunder patenter, varemærker, design, ophavsret, forretningshemmeligheder og domænenavne. IP-rettigheder udgør en stigende andel af virksomhedernes rigdomme, i takt med, at industrien i stigende grad flytter sig i retning af en videnbaseret økonomi.

IP-rettigheder skaber deres egen værdi og er ofte en katalysator for investeringer eller handles på samme måde som ethvert andet virksomheds aktiv. Disse rettigheder, uanset hvor stærke, er sårbare og har brug for at blive beskyttet.

Risici for krænkelser

Alle virksomheder kan blive negativt påvirket af IP-tvister. IP-retssager kan være meget forstyrrende, dyre og i ekstreme tilfælde ødelæggende.

Ulovlige produkter er ofte ringe efterligninger, og deres eksistens på markedet kan påvirke omdømme og salg af produktet for ejeren af deres IP-rettigheder. Manglende håndhævelse af IP-rettigheder kan fortolkes af andre som et tegn på svaghed og kan derfor opfordre andre til at krænke.

Det er ikke kun ejere af IP-rettigheder, der er i fare. Alle virksomheder har en risiko for IP-retlige overtrædelser af rettigheder. Eksponeringen kan potentielt øges,  hvis virksomheden importerer, producerer, distribuerer, sælger, promoverer et produkt eller en proces med henblik på salg, såfremt man ikke har styr på de kontraktuelle forhold til IP-rettigheder.

En stigende grad af virksomhederne udnytter deres IP gennem licensaftaler eller distributionsaftaler, som kan krænkes.

Hele eller dele af produktet eller processen kan være beskyttet af en andens IP-rettigheder.

dahlberg kan tilbyde forsikringsdækning for følgende:

  • Aftaler om anvendelse
  • Opretholdelse af rettigheder ved krænkelse
  • Friholdelse for krav ved krænkelse
  • Ugyldighed af ejerskab
  • Beskyttelse af aktiver
  • Kontrakts ansvar
  • Omdømme dækning
  • Driftstab

 

Send anmodning