Professionel ansvar

Professionel ansvarsforsikring er en rådgiveransvarsforsikring, der dækker det erstatningskrav, som du kan blive mødt med som følge af den rådgivning, du har ydet overfor dine kunder. 

Vi tilbyder professionel ansvarsforsikring til Forsikringsformidlere, Spilleragenter, Konstruktionsadministratorer/konsulenter, juridisk rådgivning og lignende.

Send anmodning