Ulykkesorsikring

Ulykkesforsikringen er en forsikring med fordele og dækninger, der hjælper virksomheder med at sikre deres medarbejdere bedst muligt. Dahlberg tilbyder en konkurrence dygtig ulykkesforsikring i samarbejde med AIG.

Definitionen på en ulykkesforsikring er ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.

Forsikringen dækker varigt mén eller dødsfald som følge af en ulykke. Forsikringen dækker bl.a. ulykke som følge af:

 • Farlig sport
 • Kørsel på motorcykel
 • Krig og terror

Og forsikringen dækker:

 • Krisehjælp
 • Transportudgifter
 • Udgifter til ændring af bolig og arbejdsplads
 • Omskolingsudgifter

Der er ingen aldersbegrænsning eller krav om helbredsoplysninger.

Mulige tillægsdækninger:

 • Plaster på såret
 • Dækning af behandlingsudgifter
 • Tandskader
 • Tyggeskader

En ulykke anmeldes nemt ved at udfylde den skadesanmeldelse, der findes på AIGs hjemmeside.

Med en ulykkesforsikring er virksomhedens medarbejdere sikret økonomisk kompensation ved død eller invaliditet (mén over 5%) som følge af en ulykke.

Send anmodning